Securitas security guard Chicago

Securitas kā darba devējs

SIA „SECURITAS LATVIA” piedāvā saviem darbiniekiem stabilu darbu atpazīstamā uzņēmumā ar līdera pozīcijām tirgū. Uzņēmums vienmēr meklē iespējas uzlabot darba vidi, jo patiesi rūpējas par darbiniekiem un atzinīgi novērtē viņu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. SIA „SECURITAS LATVIA” prot uzklausīt darbinieku idejas, atbalsta un ievieš praksē svarīgas iniciatīvas. 

2016.gada rudenī veiktās Darbinieku aptaujas rezultāti rāda, ka:

  • 92% darbinieku uzticas savam tiešajam vadītajam;
  • 90% darbinieku ļoti augstu vērtē savus kolēģus, apgalvojot, ka nepieciešamības gadījumā saņem no tiem palīdzību;
  • 77% darbinieku uzskata Securitas par pievilcīgu darba devēju un plāno strādāt uzņēmumā vismaz 3 gadus.

Lai uzzinātu par brīvajām vietām, skatiet sadaļu Vakances

Uzzināt vairāk
*
*
*

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Securitas privātuma politiku. Iepazīties ar mūsu privātuma politiku jūs varat šeit:

Iesniedzot pieteikumu, Jūs piekrītat savu persons datu apstrādei un to pārsūtīšanai Securitas partneriem.