Securitas security Denmark

Securitas info-līnija godprātībai un taisnīgumam

Securitas misija ir nodrošināt atbilstošu māju, darba vietu un vietējās sabiedrības aizsardzību, balstot savu darbību uz trim funadementālām pamatvērtībām, kā Godīgums, Modrība, Izpalīdzība.

Noturīga un ilgstpējīga darbība ir Securitas ilgtermiņa izaugsmes pamatā. Korporatīvā sociālā atbildība ir neatņemama mūsu ikdienas darba sastāvdaļa. 

Mēs lepojamies ar saviem darbiniekiem un gribam lai darbinieki apzinās, ka viņu balsis ir svarīgas un mūsu uzņēmumā tiek sadzirdētas. Mēs paļaujamies uz darbinieku atbalstu brīžos, kad lietas gaita var apdraudēt mūsu pamatvērtības, ētiku vai uzņēmuma reputāciju. Gadījumos, kad darbinieki ir noraizējušies un ziņo par neatbilstībām, šādi Securitas uzzina par to, kā piemērotāk risināt izveidojušās situācijas.

Mēs pastāvīgi iedrošinām darbiniekus par dažādām neatbilstībām ziņot saviem tiešajiem vadītājiem vai Personāla nodaļai.

Šim nolūkam izveidots komunikāciju kanāls zemāk: 

Securitas Integrity Line

Uzzināt vairāk
*
*
*