Securitas security guard Amsterdam

Esam sociāli atbildīgs uzņēmums

Securitas izaicinājums un centieni ir nepārtraukti uzlabot mūsu ilgtspēju, kā arī komunikāciju. Iesniedzot ilgtspējas atskaiti atbilstoši GRI vadlīnijām par 2015. finanšu gadu, šādi īstenojam daļu no izvirzītā mērķa.

Uzzināt vairāk
*
*
*

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Securitas privātuma politiku. Iepazīties ar Securitas privātuma politiku jūs varat šeit:

Iesniedzot pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādai un to pārsūtīšanai Securitas grupas un partneru ietvaros.

Klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar mūsu Ilgtspējas atskaiti:

Securitas_Group_Sustainability_Report_2015.pdf