Securitas security Madrid

Video patrulēšana

Lokālās video novērošanas iekārtas ir pieslēgtas pie Securitas Operatīvās vadības centra. OVC operators nodrošina video apgaitu saskaņā ar noteiktu laika intervālu pēc savstarpējās vienošanās ar pasūtītāju. Manot objektā aizdomīgas darbības vai attālināti neizskaidrojamas situācijas, OVC operators var uz apsargājamo objektu nosūtīt mobilo ekipāžu, kā arī par notikušo ziņo klientam saskaņā ar objekta instrukciju

lokālās iekārtas

 

Sazinieties ar speciālistu
*
*
*
Privātuma politika