Securitas security guard Musko

Ugunsdrošības pakalpojumi

Šī ir mūsdienīga un svarīga Securitas kā apsardzes pakalpojumu sniedzēja piedāvāta iespēja:

Securitas Latvia veic objekta ugunsaizsardzības iekārtu novērtējumu, izstrādā nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un piedāvā tādus pakalpojumus kā:

  • audits un konsultācijas,
  • darbinieku apmācības (teorētiskās un  praktiskās),
  • ugunsgrēka riska novērtējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
  • ugunsdrošības instrukciju izstrādi un uzraudzību,
  • aprīkojuma uzraudzību,
  • uzņēmumu potenciālo riska avotu izvērtēšanu
  • piedāvā izstrādātu pasākuma plānu risku samazināšanai,
  • izstrādā evakuācijas plānus
  • veic ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamo zīmju izvietošanu
Sazinieties ar speciālistu
*
*
*
Privātuma politika